Pilgrimsvandring 2016
Dag 24
i

Fredag 29 april 2016
Hontanas - Fromista

Distans denna dag: 35,5 km.
San Anton

Från dagboken:
"Strålande morgon, vindstilla, vandringen går bra med blåsor under fötterna och ömmande hälar. "Övning i självcentrering" när jag skulle köpa glass! Kom till Fromista. Ganska stor stad. Tvättat."

Mats med gloria.
Sankt Antonius
Sankt Antonius tau-kors. Klostret anlades på 1100-talet som ett sjukhus för pilgrimer, grundat av en orden tillägnad Den helige Antonius.
San Anton, känt för sina Tau-kors. Munkarna bar ett Tau-kors för att bli igenkända och gav det till pilgrimer som skydd mot ondska och sjukdom.
På väg igenom San Anton.
En tidig morgon.
Castillo de Castrojeriz.
Rio Odra U Odrilla
Tillbakablick.
Alto de Mostelares. 18% lutning!
Café Tachu. Glass?
Tachu
FROMISTA
Canal de Castilla
Albergue Estrella Del Camino, Fromista
Trädgården
Lunchrum
Fromista