MA 1 - STARTSIDA

Detta är den första versionen och skall kompletteras med fler musikexempel.
Version 2 med inspelningar av alla låter kommer under januari 2021.

HJÄLP!
                
T.N. "St. Sv. Fkl" bil. 48 [Kan vara: Studier i svensk folklore.]
Dal 348
Häls 417
Häls 574
Skräbberp. Dal 49
Lars Bulls hdsk 1756 n 4. Häls 576
Jämtl 550
50 Sörml.l. (O.A.) 36. Ma 10 nr 92
Fogelvik 1. Närke 67
Häls536
Närke 365
Dal 30
Närke 29
Närke 29
Värml 165
Närkeark (c) 10
Närkeark (c) 111, Ma 7 nr 7
T.N. "St. i Sv Fkl nr 63. Dal 1025, Dal 1098
Häls 224
Häls 424
Hela boken Med kommentarer
och musikexempel
bild saknas
Denna INTERNA hemsida använder bilder publicerade med tillstånd från Svenskt visarkiv/Musikverket och får inte publiceras på annat håll utan tillstånd från Svenskt visarkiv.
//Dan Lundberg 2020-01-31
Pehr Andersson Olof Ericssons artikel Vad betyder F.M.K. Ma-1
Ma-1, Pehr Anderssons notbok överlämnades av Carl Viktor Rulin till Nils Andersson, som var initiativtagare till Svenska låtar, i samband med spelmanstävlingen på Skansen 1910(?)

Boken kallas ibland "Nerikessamlingen".

Olof Anderssons transkribering
Del 1 Del 2 Del 3
SENASTE
1 nov 2020:
C.V. Rulins notböcker
10 mars 2020:
LÅT NR 1 HITTAD!
Den första notteckningen i boken är korrupt, hörnet på sidan är bortrivet, och den är utan rubrik. Den verkar inte ens ha fått ett nummer, varken av Olof Andersson eller de andra som har räknat och numrerat låtarna. Men Olof Eriksson har hittat samma melodi senare i boken Menuett nr 94 i D-dur/B-moll. Så härmed är den rekonstruerad, den första låten i Ma 1, troligen tillkommen före 1731, (Enl. Mats).
Kommentar från Mona Hallin
Kommentar från Mona Hallin Till er kan jag tillägga att det står helt klart att namnet Anders Jansson som upphovsman till en av polonäserna är en feltolkning av Olof Andersson. De första sidorna i boken har helt enkelt använts för helt andra syften och man skrev den här tiden på vad man hade att skriva på. Rätt över noterna, som inte ”behövdes”. Utom om vem som ägde vilken gård (och går att koppla till flera namn i husförhörslängderna) finns noteringar om skulder med siffor och att de betalts. Det är ju också en slående skillnad mellan Pehr Anderssons valhänta och felstavade skrift och flödet i notskriften. Var Pehr Andersson en bergsmansson som fick möjlighet att gå i lära hos en kantor? Var kommer spelboken egentligen ifrån? Är den äldre än från 1731-32?
Om fackeldans av Christina Frohm
SLÄKTKRÖNIKA
Bild saknas Bild saknas Bild saknas Bild saknas Bild saknas Bild saknas Bild saknas Bild saknas Bild saknas Bild saknas
Denna sida har en numrering på låtarna som är delvis ny. Olof Andersson har bara transkriberat pollonesserna/polskorna och utlämnat menuetterna och tre kontradanser. Flera har undersökt boken och numrerat låtarna efter olika metoder, somliga låtar har tre olika numreringar. Hemsidans numrering stämmer bäst med den som skrivits, t.ex. "nr 123".
bild saknas
SÅ FUNKAR DET:
FMK: Ma 1:001 Bild saknas
Namn på låten
Låtens nr
PLAY: ➤ Bild saknas
Sid 46
Bild saknas
Sid 47
Bild saknas
Exempel:
Nr 69
Här samlas alla info om låten.
Bild saknas
Ulf spelar nr 69:
M
Här finns en "Musikspelare" om man vill lyssna på ett speciellt parti av musiken.